Những người thừa cân thường được khuyên nên làm mọi thứ có thể để giảm cân. Điều này là bởi vì thừa cân không phải là một điều kiện tốt để được in Nếu một người bị thừa cân, anh ta không thể làm nhiều kỳ công thể chất. Chỉ cần hành động tuyệt của