Câu hỏi này là về rất nhiều suy nghĩ: làm thế nào tôi có thể bị mất mỡ bụng … và nhanh chóng? Mặc dù không có công thức thần kỳ về thực phẩm và tập thể dục để giảm mỡ bụng bằng những ngón tay của bạn, có những lựa chọn về dinh dưỡng, bài